me@antonova-angelova.info +359 897 914 213
Активно участие в реализиране на политиката на образователната институция.
Постигнати резултати с учениците в образователния процес.
Динамика на професионалните изяви – лични и на учениците.
Професионално усъвършенстване и кариерното израстване.
Началото на всички начала е словото, претворено в знание. Следвайки опита и традициите, наследени от миналото, учителят трябва да ги съхранява в настоящето, за да ги предаде на бъдещето. Той дава просвета и извайва личности, негова е отговорността да води към прогрес и да буди гражданска съвест. Посвещението в професията учител означава да бъдеш призван да отстояваш каузата на будителя и да споделяш съдбата на водача.
III ОУ "Димитър Благоев"
9700 Шумен
ул. "Х. Ангелов" 17А
Тел: +359 897 914 213
Email: me@antonova-angelova.info
Web: www.antonova-angelova.info

Публикации ...

свързани с концепции за стил на преподаване и учене, споделяне и документиране на опит.

Методика ...

отговаряща на съвременните изисквания за личностно–ориентиран подход.

Философия ...

търсеща висока ефективност на използваните методи и средства в процеса на учебната дейност.

Кариерно развитие ...

насочено към личностното саморазвитие и професионалното самоусъвършенстване.