me@antonova-angelova.info +359 897 914 213

Месторабота и длъжност

2007 г. до момента: III ОУ "Димитър Благоев", гр. Шумен
Учител по български език и литература

Oбразование и квалификация

Публикации

  • 1998 г.: Магистър - филолог, педагог. ШУ "Еп. К. Преславски"
  • 2012 г.: V ПКС. ШУ "Еп. К. Преславски"
  • 2016 г.: IV ПКС. ШУ "Еп. К. Преславски"
  • 2018 г.: III ПКС. ШУ "Еп. К. Преславски"
  • 2019 г.: II ПКС. ШУ "Еп. К. Преславски"
  • 2021 г.: I ПКС. ТУ - Варна
 education

Участие в семинари и квалификационни курсове

Технологична квалификация

Член на комисии